26 mai 2024

Serviciul Veterinar Costești

By Cristian Vlădescu apr.3,2021

Serviciul Veterinar al circumscripției IV Costești a fost înființat la 1 noiembrie 1921. De când subsemnatul Nicolae Similov am fost transferat la acest post conform cererii de la circumscripția veterinară II, Adjud, județul Putna.

Întinderea acestei circumscripții este de 40 de km în lungime, iar lățimea în partea de sud este de 38 de km, deservind 26 de comuni. Reședința serviciului este în comuna rurală Costești, având la reședință un agent veterinar.

Această circumscripție se învecinează cu următoarele circumscripții, după cum urmează: la nord cu circumscripția I județ Argeș, la sud cu circumscripția V Balaci, județul Teleorman și circumscripția Roata, județul Vlașca. La sud-est cu circumscripția III Găești, județul Dâmbovița și la vest cu circumscripția IV Urși, județul Olt.

Condițiile higienice în care se găsesc animalele din circumscripție sunt următoarele:

Hrana – animalele se hrănesc cu grăunte de ovăz, de orz, cu fân, dughie, trifoi și lucernă. Vara vitele pasc în islaz. Trifoiul și lucerna se cultivă pe suprafețe mici. Grăuntele se dau mai mult la cai iar la vite se administrează regim uscat.

În anul acesta a fost secetă vara, furajele pentru iarnă au fost insuficiente făcând ca vitele să iasă slăbite din iarnă.

Adăposturile pentru animale sunt insuficiente, care sunt în majoritate sunt insalubre, joase, fără ferestre, pereți netencuiți (afară de mici excepții), neîngrijite, pătrunde frigul prin ele, vitele sunt nețesălate. Totuși sperând în întinderea intelectualității, să se schimbe și la noi situația. Adăpatul se face cu apă din fântână.

Proprietarii mari care se ocupă cu creșterea animalelor nu există, nu sunt ferme. Comunele nu au tauri și armăsari de reproducție; izlazuri pentru pășunatul animalelor sunt în suprafeţe mici.

Epizotic – în anul 1921 au bântuit în circumscipţie următoarele maladii contagioase: pesta porcină, febra aftoasă, turbarea la bovine,  canine, ovine şi variola ovină. Majoritatea comunelor nu au cimitire de animale, unele sate dispun, precum Costeştiul.

Comunele aferente circumscripției veterinare Costești sunt următoarele, pe anul 1922:

1.Isvoru de Sus                                                          14.Buzoeşti

2.Isvoru de Jos                                                           15.Broşteni

3.Cornăţel                                                                  16.Răscăeţi

4.Stolnici                                                                    17.Mozăceni

5.Gliganul                                                                  18.Negraşi

6.****                                                                        19.Pădureţi

7.Recea                                                                      20.Fâlfani

8.Lunca Corbului                                                       21.Hârşeşti

9.Slobozia                                                                  22.Mârghia

10.Humele                                                                 23.Martalogi

11.Şerboieni                                                               24.Bârlogu

12.Ungheni                                                                25.Costeşti

13.Ioneşti                                                                   27.Băseni

În total 26 de comuni rurale.

  Există o revistă a științelor veterinare, având ca scop răspândirea cât mai mult în masa poporului a cunoştiinţelor veterinare şi mai ales a cunoştiinţelor zootehnice atât de bine exprimată. Pe linie administrativă și tehnică circumscripția  veterinară Costeşti ţine de Direcţia Generală a Serviciului zootehnic şi Sanitar Veterinară din cadrul Ministerului de Agricultură şi Domenii (regiunea IV zootehnică şi sanitar-veterinară). În dosarul nr. 4/1 1925, fila 22 Arhivele Statului se arată că în fiecare lună se trimit la județ buletine de mersul **** la animalele domestice.

Rolul medicului veterinar fiind triplu (sanitar-veterinar, igienist şi zootehnic), aceste obligaţii nu se pot îndeplini numai în primărie în prezenţa primarilor şi notarilor, ci la gospodăria fiecărui locuitor şi la **** vitelor lui. Medicul veterinar trebuie să propage educaţie şi cultură fiind un factor cultural educativ luând contact cu săteni în adunările lor şi în special la gospodăriile lor.

La fila 145 în anul 1927 se arată că medic veterniar pe judeţul Argeş era domnul **** Păcescu care l-a înlocuit pe timp de 30 de zile pe medicul veterinar al circumscripţiei Costeşti .

La fila 4, în dosarul nr.5/1927 se arată că nici o comună din circumscipţia Costeşti nu posedă crescătorii speciale de animale. Numai în comuna Stolnici este o mică crescătorie de porci, proprietate a domnului Constantin Bălăceanu Stolnici. Rasa care predomină în crescătorie este mangaliţa albă cu rasa palatină.

Stabilimente industriale şi comerciale. În circumscripţia veterinară nu avem fabrici pentru prepararea mezelurilor, de asemeni nici fabrici pentru conserve de origine animală. Nu există fabrici de tăbăcărie, abatoare. Cooperativă de desfacere a produselor de origine animală în comune n uexistă. Ocupaţia de bază este agricultura.

 

Medic veterinar Neculae **** agent veterinar Ghiţulescu Gh.

Dosar nr.5/1927, fila 16 ****

Către măcelarul Alexe Vişan comuna Costeşti.

Vă facem cunoscut că tăierea vitelor pentru consum conform ordinelor în vigoare se va face de trei ori pe săptămână, adică lunea, miercurea şi vinerea după-amiază, începând cu ora 1-3:30, când vitele trebuesc tăiate definitiv.

Vitele ce se taie trebuesc văzute de noi atât înainte de tăiere cât şi după tăiere, aşa că în zilele respective să veniţi la cancelaria serviciului spre a ne anunţa. În cazul în care medicul şi agentul veterinar vor fi în circumscripţie, vă veţi adresa notarului pentru a vedea vitele conform delegaţiei date de noi. Veţi arăta biletele de proprietate de vitele vizate pe numele dumneavoastră. Cei ce se vor prinde că depăşesc aceste dispoziţiuni se vor da în judecată. Iar vitele ce vor fi găsite tăiate se vor confisca împreună cu **** cu tot.

Medic veterinar

****

agent veterinar Gh. Ghiţulescu

Totodată se arată un tabel cu numele şi prenumele persoanelor delegate de noi a face controlul vitelor înainte de tăiere pentru consumul public.

1.**** medic veterinar

2.Ghiţulescu Gh. Agent veterinar

3.Ghiţulescu Gh. Notar

Medic veterinar

****

 

Fila 65 dosar nr.5/1927

Orice măcelar trebuie să posede autorizație, cu condiţia de a avea un trapez în fundul curţii cu cârlige ca la abator, comuna Costeşti fiind obligată a avea abator propriu.

**** animalelor de orice specie într-o comună unde aţi constatat vreo epizotie nu mai este o atribuţie a autorităţii comunale ci a revizorilor de animale. Deci chiar din ziua constatării ei vor începe **** din curte în curte pentru animalele din specia din care s-a constatat epizotia.

2.Cu ocazia acestor  **** se vor face investigaţii asupra cazurilor de boală şi de moarte ce au existat şi există şi se vor lua măsuri severe de izolare şi dezinfecţie, operaţiuni care se vor îndeplini în prezenţa şi supravegherea lor şi le vor îndeplini la fiecare vizită ce o vor face.

****

****

Lunar se trimit buletine de situaţia epizotiilor tipizat la fiecare circumscripţie veterinară.

-numele epizotiilor sunt tipărite cu literă versală

-numele Plăşilor sunt tipărite cu literă aldină

-numele Comunelor sunt tipărite cu literă de rând.

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor

Direcţiunea zootehnică şi sanitar-veterinară

****

Domnule Medic Veterinar

Avem onoarea a vă înainta o copie cu adresa 720 din 2 mai anul curent a Facultăţii de Medicină Veterinară şi a lua la cunoştiinţă:

Conform deciziei luate de Ministerul Instrucţiunii pe baza avizului Comitetului Permanent şi făcut cunoscut nouă –că s-a admis medicilor veterniari care au absolvit învăţământul Medicinei Veterinare în ţară şi în străinătate înainte de legea din 1921 dreptul de a putea obţine titlul de Doctor în Medicină Veterinară.

Pentru a obţine titlul academic, trimiteţi următoarele documente:

1.Diploma

2.Certificatul de Maturitate (absolvire a liceului)

3.O lucrare de teză care conform hotărârii, poate să fie şi o lucrare anterioară tipărită sau publicată în revistele de specialitate. Această lucrare nu poate fi aceea de teză pe baza căreia s-a obţinut titlul de Medic Veterinar.

După toate actele doveditoare, Medic Veterinar **** a depus documentaţia, s-a prezentat la examen şi a obţinut titlul academic de Doctor în Medicina Veterinară, titlu destul de rar în acel timp pe aceste meleaguri, nefiind echivalat de nici unul din pleiada de medici veterinari care au funcţionat în această zonă până în prezent.

 

Dosar 1/1942 Primăria Costeşti  fila nr. 1

În anul 1942 şef al circumscripției veterinare IV Costești funcționa Medic Veterinar Ovidiu Mihăescu și Grigore Ion agent veterinar.

By Cristian Vlădescu

Costești Argeș Online a luat naștere în urmă cu ceva vreme, în anul 2008 mai exact, devenind o adevărată arhivă digitală cu imagini și informații valoroase din istoria orașului Costești. Tot în această perioadă mi-am dat seama că orașul are ceva unic, parcursul pe care l-a avut în istorie și modul în care a rezistat diferitelor evenimente nefericite care și-au lăsat mai mult sau mai puțin amprenta, precum și pasiunea mea pentru istorie m-au îndemnat să „descopăr” cu adevărat Costeștiul.

Related Post

Lasă un răspuns