22 iunie 2024

Biserica parohială ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești

By Cristian Vlădescu iun.27,2021
SCURT ISTORIC
Al Bisericii  parohiale ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești (1877-1878)
 Biserica parohială ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești
Biserica parohială ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești
Biserica parohială este construită din zid de cărămidă, cu altar poligonal la exterior, în formă de cruce. După cum atestă pisania bisericii : ,,Această Sfântă și Dumnezeiască Biserică s-a fondat în anii de la Hristos 1877-1878, prin ajutorul și stăruința ctitorilor : Șerban Diaconu, Gh. Grigore, Th. Plăcintescu, Gh. Nicola, R. Stan, N. Radu, St. Popescu, A. Tănase, T. Constantinescu, în timpul P. S. Episcop Ghenadie Enăchescu.
Pisania Bisericii parohiale ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești
Pisania Bisericii parohiale ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești
În decursul anilor Bisericii i s-au făcut mici reparaţii ca de pildă: în anul 1915 sub păstorirea P.S. Episcop Calist Ialomițeanul, iar preot Şt. Dragomirescu, şi în anii 1951-1952 a fost restaurată pictura veche a lui Gh. Belizarie –parţial- de către pictorul Emil Ivănescu, sub păstorirea P.S. Episcop Iosif Gafton şi a preoţilor Nistor Boboc şi Gh. Popescu.
Lucrări mari de restaurare şi reânnoire a Sf. Locaş au avut loc în anii 1973-1982 sub păstorirea P.S. Episcop Iosif Gafton şi la stăruinţa şi îndemnul preotului paroh Laurenţiu M. Popescu : electrificarea Sf. Locaş şi instalarea de paratrăznet (1973) ; pardosirea Sf. Altar cu parchet (1974) ; şi a restului bisericii cu dale mozaicate (1975) ; reînvelirea acoperişului bisericii cu asterială şi tablă zincată – din nou- (1976) ; împrejmuirea cimitirului cu plasă din sârmă zincată şi stâlpi de ciment (1977) ; construirea unei noi clopotniţe din cărămidă, cu acces la clopot şi o cameră pentru arhiva parohiei (1978) ; reparaţii capitale la zidărie, interior : tavan, cupolă şi ziduri până la cărămidă, aplicându-se un strat nou de tencuială premergătoare picturii în frescă ; la exterior s-a cojit deasemenea toată tencuiala veche care era macerată de igrasie şi s-a consolidat temelia ; executarea picturii din nou, în tehnica frescă interior şi exterior, de jur împrejur cu medalioane de sfinţi şi prooroci, în anii 1980-1981 ; împrejmuirea curţii bisericii cu panouri din beton fixate în stâlpi de beton armat pe o lungime de cca. 90 m. la faţadă şi părţile laterale ; restul de 110 m. liniari s-a montat plasă de sârmă zincată fixată pe montanţi de ciment (1981) ; turnarea unui trotuar din ciment de jur împrejurul bisericii (1981) ; scări din beton cu balustrade din ţevi de fier –de la poartă până la uşa bisericii- (1982) pentru a face mai uşor accesul în sf. Locaş.
Biserica parohială ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești, interior 27.06.2021
Biserica parohială ,,Duminica Tuturor Sfinților” din satul Broșteni, oraș Costești, interior 27.06.2021
Pentru posteritate s-au consemnat lucrările de mare anvergură la locul cuvenit în sf. Locaş, trecând numele ostenitorilor pe două plăci de marmură la intrare şi în pisania nouă a Bisericii :
,,Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul ,,Duminica Tuturor Sfinţilor ’’ s-a fondat din temelie în anii de la Hristos 1877-1878, prin ajutorul şi stăruinţa ctitorilor : Şerban Diaconu, Gh. Grigore, Th. Plăcintescu, Gh. Nicola, R. Stan, N. Radu, St. Popescu, A. Tănase, T. Constantinescu, în timpul P. S. Episcop Ghenadie Enăchescu. I s-au făcut unele mici reparaţii în anul 1915 şi s-a restaurat pictura în anii 1951-1952. Între anii 1979-1980 s-au făcut reparaţii capitale la interior şi exterior, la zidărie, s-a pardosit, s-a învelit cu tablă şi s-a pictat în frescă, din nou, cu ajutorul şi ajutorul enoriaşilor şi a preotului paroh Laurenţiu M. Popescu. S-a sfinţit în ziua de 27 septembrie 1981, în timpul arhipăstoriei P.S. Episcop Iosif al Râmnicului şi Argeşului de către P.S. Arhiereu Vicar Gherasim Piteşteanul ajutat de P.C. Consilier Eparhial Aurel Popescu, protopop fiind preot Marin Marinescu. Pictor executant Vasile I. Niculae. Loc. Buda-Palanca jud. Prahova’’.
În arhiva bisericii Broşteni, nu s-au aflat consemnări, în ,,Sinodic ’’ sau pe marginea unor cărţi de slujbă despre existenţa unor vechi locaşuri de cult în acest sat.
Cercetând însă izvoarele mai vechi în literatura de specialitate am aflat lucrarea istoricului I. Ionaşcu ,,Catagrafia Eparhiei Argeş la 1824’’ (Buc. Tip. Cărţilor bis. 1942) care atestă după unele manuscrise aflate la Academia R.S.R. (f.909) că în Broşteni, a mai existat înainte de anul 1800, o biserică de lemn, tare ; hram ,,Toţi Sfinţii’’. Poporeni : case94 , parte bărbătească 200, femeiască 190, peste tot 390. Urmează numele preoţilor slujitori cu membrii familiilor.
1. Preot Dinu sân p. Stan… hirotonit de păr. Thimothei, 1790 martie 10;
2. Preot Dinu sân p. Stan… hirotonit de păr. Savastis chir Dionisie, 1806 aprilie 8 ;
3. Diacon Dinu sân d. Constantin… hirotonit de păr. Partenie, 1774 ghen. 5 ;
4. d. Badea sân popa Stan… hirotonit de păr. Sidis chir Grigore, 1783…;
5. d. Radu sân diaconu Badea… hirotonit de păr. Vraţa chir Sofronie, 1804 februarie 16 ;
6. Diacon Necula sân diac. Hrizea… hirotonit de păr. Stavrapoleos chir Grigore, 1789 mai 25 ;
7. Diacon Mincu sân Tănase… hirotonit de păr. Vraţa chir Sofronie, 1808 septembrie 4 ;
8. Dascăl Ghinea sân diacon Badea 20 ani, paraclisier’’. (f. 909).
Profesorul I. Ionaşcu, în prefaţa lucrării sale, face următoarea menţiune:,,În revista Biserica Ortodoxă Română, s. II, an XL, 1922, la pag. 678-686, se publică o ,,Catagrafie a Argeşului, în 1808, în care sunt amintite vechile locaşuri de cult, anterioare acestui an (1808).
Continuând şirul sfinţiţilor slujitori pe firul izvoarelor, constatăm o însemnată lacună, când tradiţia locală, nu mai cunoaşte numele altor slujitori bisericeşti din perioada 1820-1866.
Bătrânii satului îşi amintesc numele unui singur preot slujitor, aproape contemporan cu ei, şi anume : preotul Ştefan Dragomirescu.
Din anul 1928 ianuarie 8 ca slujitor la parohia Broşteni este numit preotul Popescu I. Gheorghe.
În anul 1952 a fost arestat şi condamnat la trei ani de detenţie, fiind închis la Neamţ şi Canal.
După trei ani în anul 1955 revine în parohie şi slujeşte ca preot, până în anul 1973 când se pensionează, iar în anul 1976 trece la cele veşnice.
Între anii 1973 martie 1 şi 1 februarie 1991 la parohia Broşteni, este numit preotul Popescu M. Laurenţiu, perioadă în care s-au efectuat lucrările mai sus menţionate. În anul 1991 se transferă la parohia Costești, de unde se pensionează în anul 2004.
Între anii 1991 martie 1 şi 1 ianuarie 1999, slujește ca preot părintele Marineaţă Cătălin, ca în anul 1999 să se transfere la parohia Costești.
Cu data de 1 februarie 1999 este transferat de la parohia Catane, comuna Lunca Corbului, la parohia Broșteni, preotul Ion Gh. Valeriu care în prezent slujește aici.

Autor: Preot Ion Gh. Valeriu

0495

By Cristian Vlădescu

Costești Argeș Online a luat naștere în urmă cu ceva vreme, în anul 2008 mai exact, devenind o adevărată arhivă digitală cu imagini și informații valoroase din istoria orașului Costești. Tot în această perioadă mi-am dat seama că orașul are ceva unic, parcursul pe care l-a avut în istorie și modul în care a rezistat diferitelor evenimente nefericite care și-au lăsat mai mult sau mai puțin amprenta, precum și pasiunea mea pentru istorie m-au îndemnat să „descopăr” cu adevărat Costeștiul.

Related Post

Lasă un răspuns